TEKNİK DANIŞMANLIK VE TAKİP

Yatınızın periyodik bakımlarını veya gerekli onarımlarını onaylanan bütçeye istinaden takip ve koordinasyonu, ilgili aktredite olmuş kurum veya kuruluşlardan alınan raporlar dahilinde takibini yapıyor ve yat sahiplerini düzenli aralıklar ile bilgilendiriyoruz.


EVRAK TAKİBİ

Klas işlemleri: Yatınızın varsa mevcut klas belgelerini takip ediyor ve yıllık kontrolleri için hazırlıyoruz. Aynı zamanda klas başvurusunu yapıyor ve yatı teknik denetim için uygun hale getiriyoruz.

Bayrak Devleti/ Liman Evrak Takibi: Yatınızın bayrak geçişleri için ilgili limanlara başvuruları ve evrak takibini yapıyoruz.

Harç/ Rüsüm/ Lisans: Yıllık ilgili harçların takibini yapıyor ve düzenli olarak zamanında yatırılmasını sağlıyoruz.

Marina Bağlama Teklif ve Yönetimi: Yat sahibinin tercih ettiği ilgili marinalardan teklif alıyor, gerekli yazışmalarının takibi ve koordinasyonunu gerçekleştiriyoruz.


FİNANS

Bütçeleme: Yapılacak olan masraf kalemlerinin planlamasını yapıyoruz ve yat sahibinin onayına sunuyoruz.

Harcama Kayıt: Yapılan harcamaları sınıflandırılarak kayıt tutuyoruz.

Petty Cash (Tekne Kasası): İhtiyaç ve masraflar doğrultusunda yat sahibi adına bütçe hazırlıyor ve yat sahibine raporluyoruz.

Aylık Harcama Döküm Raporu: Yat sahiplerine aylık olarak harcamaları raporluyoruz.


PERSONEL/MÜRETTEBAT HİZMETLERİMİZ

SGK Prim ödemeleri ve maaş ödemelerini yat sahibi adına düzenli olarak yapıyoruz. Yaptığımız bu ödemeleri tek bir fatura altında toplayarak, yat sahibinin üzerinden büyük bir yük alıyoruz. 

İhtiyaca göre aranan özelliklerde mürettebat temin ediyoruz.

Personel hizmet eğitimleri ve iş güvenliği eğitimlerine önem gösteriyor, yatın kullanım şekiline göre personellerimizin eğitim almasını sağlıyoruz.


OPERASYONEL YÖNETİM

Güncel fiyatlar ile yakıt ikmali organizasyonu yapıyoruz.

Acenta (giriş-çıkış) transloglarını takip ediyoruz.

Kumanya tedarik ediyoruz.

Yatların tüm mutfak ihtiyaçlarının karşılanması sağlıyoruz.


Müşterilerimizin talebi doğrultusunda tekne alım ve satım konularında danışmanlık vermekteyiz.